AANKOOP- EN REISVOORWAARDEN

1    ALGEMEEN
1.0.1    Wij leveren producten van luchtvaartmaatschappijen en andere aanbieders, zoals hotels, autoverhuurbedrijven enz. Deze bedrijven bieden tegen verschillende prijzen een bepaald aantal plaatsen aan, die we op onze website laten zien. Wij hebben geen invloed op de getoonde prijzen en het aantal plaatsen en zijn hiervoor niet verantwoordelijkheid.


1.0.2    Als u in verband met uw boeking contact met ons opneemt, kunt u alleen wijzigingen in uw boeking uitvoeren als u zelf de opdrachtgever bent. Vergeet wanneer u contact opneemt niet het bestel- en/of boekingsnummer bij de hand te hebben.


1.0.3    Zodra de betaling in zijn geheel bij ons is binnengekomen en wij uw bestelling verwerkt hebben, sturen wij u een e-mail met informatie over uw boeking. Normaal gesproken verwerken wij boekingen binnen 48 uur na ontvangst.


1.0.4    Wij behouden ons het recht voor om op werkdagen binnen 24 uur met de klant contact op te nemen als er eventueel wijzigingen in een boeking dienen te worden aangebracht in geval van technische problemen of onjuist weergegeven prijzen waarop we geen invloed hebben. In de gevallen waarbij er al creditcards of bankrekeningen zijn gedebiteerd, kan het enkele bankwerkdagen duren voordat het geld weer op uw rekening is teruggestort. Merk op dat het hierbij gaat om bankprocedures waarop we geen invloed hebben.


1.0.5    Bij boekingen in het weekend of op feestdagen hebben wij het recht om op de volgende werkdag contact met u op te nemen.


1.0.6    De reisdocumenten worden naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd. Als u zelf wilt dat de reisdocumenten per post worden verzonden, worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht.


1.0.7    Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor teksten of informatie en dergelijke die door derden, zoals aanbieders, boekingssystemen of reistijdschriften, geproduceerd zijn.


1.0.8    Als er op uw bestemming of in de nabijheid ervan natuurrampen, oorlog, stakingen of andere gebeurtenissen plaatsvinden, die ertoe leiden dat de geplande reis niet door kan gaan, kunnen wij als bemiddelaar hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


1.0.9    Verder is de  Zweedse wet- en regelgeving van toepassing.

2. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

2.0.1    Het is uw verantwoordelijkheid als klant om vóór de aankoop de reisvoorwaarden te lezen.


2.0.2    Als klant is het uw verantwoordelijkheid te controleren of u de bevestiging/reisdocumenten binnen 48 uur of op de volgende werkdag heeft ontvangen. Als u geen reisdocumenten heeft ontvangen, neem dan contact met ons op.


2.0.3    Het is uw plicht als reiziger om te controleren of uw reisdocumenten, paspoort, visum, transitvisum, benodigde vaccinaties en andere eventueel benodigde documenten geldig zijn.


2.0.4    Als klant bent u verplicht om een ​​geldig e-mailadres en telefoonnummer op te geven en om de informatie die u van ons ontvangt zorgvuldig door te lezen. Na het boeken en tot u weer thuis bent dient u het e-mailadres dat u bij het boeken heeft opgegeven regelmatig te controleren, omdat wij u bijvoorbeeld over wijzigingen in het reisschema per e-mail zullen informeren.


2.0.5    Het is zeer belangrijk dat u een geldig e-mailadres opgeeft, omdat we niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van onjuist opgegeven informatie, of voor de gevallen dat een spamfilter of ander systeem in uw e-mailprogramma een door ons verzonden e-mail eruit filtert.


2.0.6    Voordat u uw boeking voltooit en betaalt dient u als klant zelf te controleren of alle informatie, zoals datum, tijd, route, bestemming en de namen van alle reizigers etc. correct is. Alle voor- en achternamen moeten worden opgegeven in de volgorde waarin ze in het paspoort staan en de spelling moet identiek zijn.


2.0.7    Als klant bent u ervoor verantwoordelijk ons te wijzen op fouten of defecten ter plaatse, zodat wij u kunnen helpen het probleem op te lossen. Zie hiervoor ook paragraaf 10.


2.0.8    Als klant bent u ervoor verantwoordelijk ons alvorens te boeken belangrijke informatie te verstrekken, die voor het uitvoeren van de reis van belang zouden kunnen zijn.

3. BOEKING

3.0.1    De minimum leeftijd om een ​​reis te boeken is 18 jaar.


3.0.2    Wij verwerken geen boekingen die alleen gelden voor kinderen/jongeren onder de 18 jaar.


3.0.3    Uw boeking is niet bindend, zolang u geen betaling uitvoert of betaling op rekening selecteert.


3.0.4    De boeking wordt automatisch geannuleerd als u uw betaling of betaling op rekening pas uitvoert na de tijd die er bij de boeking wordt opgegeven.


3.0.5    Het recht van terugtrekking volgens de Zweedse wet op de verkoop op afstand en colportage (2005:59 2 §3) is niet van toepassing op vervoer en daarmee samenhangende diensten zoals accommodatie.

4. BETALING

4.0.1    U moet minstens 18 jaar oud zijn om op onze website betalingen te kunnen uitvoeren.


4.0.2    Op de betalingspagina zijn de betalingsvoorwaarden weergegeven die op uw specifieke boeking van toepassing zijn.


4.0.3    Als u onjuiste informatie opgeeft, kunt u achteraf voor eventuele daardoor veroorzaakte kosten verantwoordelijk worden gehouden.


4.0.4    Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor betalingen die door technische problemen, waarop wij geen invloed hebben, niet bij ons zijn binnengekomen.


4.0.5    Uw boeking moet vóór het tijdstip zijn afgesloten, dat bij de boeking wordt aangegeven. Als uw boeking niet op tijd uitgevoerd wordt, wordt deze automatisch geannuleerd.


4.0.6    We maken gebruik van zogenoemde SSL-encryptie. Deze beschermt alle betalingsgegevens inclusief het kaartnummer tegen onbevoegde toegang.


4.0.7    Voor informatie over de betaalmethode zie betalingsinformatie

5. PRIJZEN

5.0.1    De prijzen gelden inclusief belastingen en toeslagen die op het moment van boeken bekend zijn en deel uitmaken van de boeking.


5.0.2    Afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en prijscategorie zouden er nog kosten bij kunnen komen, bijvoorbeeld voor bagage, stoelen en inchecken.


5.0.3    Er kunnen ook lokale belastingen van toepassing zijn, zoals toeristenbelasting of luchthavenbelasting. Deze dienen door de klant ter plaatse te worden betaald.


5.0.4    Aanbieders van vluchten, hotels en huurauto's hanteren verschillende voorwaarden voor verschillende producten/prijzen.


5.0.5    Als bemiddelaar aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in prijzen en tickets door luchtvaartmaatschappijen en/of andere aanbieders, zoals hotels en autoverhuurbedrijven.


5.0.6    Bij het wisselen van vliegveld kunnen transferkosten van toepassing zijn, die geen deel uitmaken van de prijs.


5.0.7    In het geval van een lange tussenstop zijn er geen overnachtingen of andere vergoedingen bij inbegrepen.


5.0.8    Als u een boeking maakt op een moment waarop we niet de mogelijkheid hebben uw boeking bij de aanbieder uit te voeren, behouden wij ons het recht voor u te benaderen met eventuele prijsverhogingen of aanvullende betalingen. Hierover wordt u binnen 24 uur of op de volgende werkdag na het moment van boeken geïnformeerd.

6. WIJZIGINGEN

6.0.1    Als de luchtvaartmaatschappij, het hotel of autoverhuurbedrijf wijzigingen toestaat, dient u, afgezien van de kosten die de aanbieder daarvoor berekent, ook aan ons administratiekosten te betalen voor deze wijziging.


6.0.2    Wijzigingen moeten niet te kort voor de heenreis/terugreis worden uitgevoerd, uiterlijk twee werkdagen voor vertrek.

7. ANNULERING

7.0.1     Als u uw reis annuleert voordat u uw boeking betaald of betaling op rekening geselecteerd heeft, hoeft u hiervoor niets te betalen.


7.0.2    Als u uw reis annuleert nadat u uw boeking betaald of betaling op rekening geselecteerd heeft, geldt het volgende:
Als u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, krijgt u normaal gesproken niets terug. Dit geldt niet voor gevallen waarbij voor de boekingsperiode andere voorwaarden van toepassing zijn. Als u uw reis moet annuleren, maar geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, zullen wij u natuurlijk proberen te helpen om zoveel mogelijk van de reiskosten terug te krijgen. Voor deze service berekenen wij dan wel administratiekosten. Als u een annuleringsverzekering heeft afgesloten, kunt u uw reis in overeenstemming met de geldende voorwaarden annuleren.


7.0.3    Een betaalde reis kan niet worden geannuleerd via de website. Dit dient telefonisch of per e-mail te gebeuren.


7.0.4    Als u zich niet meldt voor de heenvlucht (een zogenaamde "no show"), dan wordt de terugreis normaal gesproken automatisch geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij. In dat geval krijgt u van de luchtvaartmaatschappij niets terugbetaald.


7.0.5    Als u niet op tijd op de juiste plek bent, of als u de geboekte reis slechts gedeeltelijk gebruikt, krijgt u niets terugbetaald.

8. PASPOORT, VISA EN VACCINATIES

8.0.1    Het is uw plicht als reiziger om in het bezit te zijn van een geldig paspoort, visum, transitvisum en andere eventueel benodigde documenten, en om de benodigde vaccinaties te laten uitvoeren.


8.0.2    Als kinderen onder de 18 jaar alleen reizen, samen reizen met andere volwassenen dan hun ouders/voogden of als de achternaam van de ouder/voogd niet overeenkomt met die van het kind, dient u er rekening mee te houden dat voor bepaalde bestemmingen een schriftelijke verklaring van de ouder/voogd vereist is. Meer informatie is beschikbaar via de aanbieder of de ambassade van het betreffende land.


8.0.3    Wij zijn niet verantwoordelijk voor de extra kosten die er voor de reiziger kunnen ontstaat in verband met de afwijzing van een visumaanvraag. Het is de ambassade of het consulaat van het betreffende land waar visumaanvragen worden verwerkt. Reizigers die niet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten kunnen de toegang tot het vliegtuig of het land van aankomst worden geweigerd.


8.0.4    Als reiziger bent u zelf verantwoordelijk voor alle kosten die ontstaan als gevolg van fouten in de bovenstaande formaliteiten.

9. REISVERZEKERING

9.0.1    Wij adviseren iedereen die naar het buitenland reist om als bescherming tegen onvoorziene omstandigheden een reisverzekering af te sluiten.

10. TEKORTKOMINGEN AAN HET PRODUCT / PROBLEEMOPLOSSING

10.0.1    Als er reden is voor klachten, moet u proberen het probleem ter plaatse op te lossen. Als wij niet onmiddellijk van het probleem op de hoogte gesteld worden, betekent dit dat wij niet de kans krijgen om u bij de oplossing van het probleem te helpen, en dan wordt het moeilijk u na uw terugkeer hiervoor schadeloos te stellen. U kunt zich ter plaatse over het probleem beklagen of contact opnemen met de desbetreffende aanbieder. De contactgegevens vindt u normaal gesproken op uw voucher.


10.0.2    Als het probleem ter plaatse niet is opgelost en u wilt een klacht indienen, vul dan binnen twee maanden na terugkeer het klachtenformulier in, als er geen bijzondere redenen voor zijn. Als u zich wilt beklagen over iets dat in verband met het vervoer is voorgevallen, zoals verloren bagage, geannuleerde vluchten of andere omstandigheden die buiten onze controle vallen, dient u deze klacht rechtstreeks in te dienen bij de desbetreffende vervoerder.


10.0.3    Als de reiziger op eigen kosten een upgrade regelt of ter plaatse een andere service koopt, zonder eerst met de aanbieder contact op te nemen, zal de aanbieder de terugbetaling van deze kosten niet goedkeuren. De transactie wordt in dat geval beschouwd als bindende overeenkomst rechtstreeks gesloten tussen de reiziger en de aanbieder ter plaatse.


10.0.4    Als u ontevreden bent over de manier waarop uw klacht is afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met de Nationale Raad voor Consumentengeschillen (ARN) in Zweden. Wij werken mee aan de door deze onafhankelijke instantie uitgevoerde beoordelingen en respecteren altijd de door hun genomen beslissingen. Wij verzoeken u echter ons de kans te geven het probleem op te lossen, voordat u met deze instantie contact opneemt. U kunt met ARN contact opnemen via hun website op www.arn.se of per post: Allmänna reklamationsnämnden Box 174, SE-101 23 Stockholm.
Voor de website van het Europese platform voor  online geschillenbeslechting » Klik hier

 

11. VERZORGEN VAN VLIEGTICKETS

11.0.1    De overeenkomst voor luchtvervoer wordt gesloten tussen u als klant en de luchtvaartmaatschappij. We werken slechts als tussenpersoon en zijn in de overeenkomst dus geen partij.


11.0.2     De luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van het vervoer. Eventuele tekortkomingen en/of klachten in verband met het vervoer of de bagageafhandeling dienen rechtstreeks te worden gemeld bij de luchtvaartmaatschappij.


11.0.3    Alle vermelde vluchttijden zijn provisioneel. Dit geldt ook voor de tijden die op de boekingsbevestiging zijn vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en de reiziger om zich te informeren over de vervoersvoorwaarden, die alle luchtvaartmaatschappijen op hun website publiceren.


11.0.4    U bent er als reiziger zelf voor verantwoordelijk om uw vluchtgegevens voor zowel de heen- als de terugreis te controleren door met uw boekingsnummer en achternaam  in te loggen op checkmytrip.com.


11.0.5    De ​​tijden zijn de lokale tijden van het land waarin u binnenkomt, waar u doorheen reist of van waaruit u vertrekt. U bent er als klant toe verplicht bij het boeken een ​​geldig e-mailadres op te geven en deze regelmatig te checken voor het geval wij u informatie sturen over wijzigingen in uw reisschema.


11.0.6    Wij behouden ons het recht voor vluchten eventueel te wijzigen of te annuleren.


11.0.7    De luchtvaartmaatschappij heeft het recht om de reservering binnen 24 uur na het uitvoeren van uw boeking te wijzigen. Mocht de prijs zich wijzigen, behouden wij ons het recht voor om u de prijsverhoging in rekening te stellen of, als u daar de voorkeur aan geeft, de boeking te annuleren en terugbetaald te krijgen. Hierover wordt u binnen 24 uur of op de volgende werkdag na het moment van boeken geïnformeerd.


11.0.8    De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben tarieven voor kinderen die al twee jaar maar nog geen 12 jaar oud zijn. Als baby gelden kinderen die tijdens de hele reis nog geen twee jaar oud zijn.


11.0.9    Wij verwerken geen bestellingen voor alleen reizende kinderen/jongeren onder de 18 jaar.


11.0.10    Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste informatie van de luchtvaartmaatschappij met betrekking tot eventuele tussenstops en gemiste vluchten, gebaseerd op het feit dat de reiziger de wijziging in het reisschema niet heeft opgemerkt.


11.0.11    Als u een reis heeft geboekt die uit twee losse enkele vluchten bestaat, betekent dit dat de andere vlucht niet automatisch wordt gewijzigd/geannuleerd als de ene vlucht om welke reden dan ook niet volgens plan wordt uitgevoerd.
U bent zelf verantwoordelijk voor het omboeken van tickets. Eventuele extra kosten zijn voor eigen rekening.


11.0.12    Als u als reiziger een dubbele boeking heeft gemaakt, kan de luchtvaartmaatschappij de reizen annuleren. Dit geldt ook als er boekingen bij verschillende reisbureaus of rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij zijn gemaakt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor annuleringen die de luchtvaartmaatschappij in dergelijke gevallen uitvoert en dragen geen eventueel daardoor ontstane extra kosten.


11.0.13    Vervoer bij wisseling van vliegveld is niet inbegrepen bij de ticketprijs en dient zelf te worden betaald. Dit geldt ook voor overnachtingen bij een lange tussenstop.

Voor informatie over de IATA-voorschriften » klik hier
Voor informatie over de EU-verordening betreffende de rechten van vliegreizigers jegens de luchtvaartmaatschappij »klikhier
Voor het overzicht van in de EU verboden luchtvaartmaatschappijen » klik hier

 

12. WIJZIGINGEN IN VLUCHTTIJDEN/VLUCHTSCHEMA

12.0.1    Alle tijden zijn altijd aangegeven als lokale tijden in het betreffende land. Het kan voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen op het laatste moment hun vluchtschema wijzigen. Als wij van de luchtvaartmaatschappij informatie ontvangen over wijzigingen in het vluchtschema, geven we deze per e-mail door aan de reiziger.

                        
12.0.2    Wij zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het vluchtschema van de luchtvaartmaatschappij of voor geannuleerde vluchten. Als de reiziger hierdoor nadeel ondervindt, dient men zich rechtstreeks te beklagen bij de luchtvaartmaatschappij. Een wijziging van het vluchtschema geeft geen recht op een prijsverlaging, een vervangende reis, schadevergoeding of ander compensatie door ons.


12.0.3    Als de luchtvaartmaatschappij uw vlucht annuleert zonder een alternatief aan te bieden, betalen we de waarde van het geannuleerde ticket terug nadat we de terugbetaling van de luchtvaartmaatschappij hebben ontvangen. We rekenen verwerkingskosten tot 59 euro per persoon.


12.0.4    Als de luchtvaartmaatschappij uw vlucht annuleert, maar u de mogelijkheid biedt om te kiezen tussen een alternatieve vlucht of annulering, volgen we met betrekking tot de annuleringskosten de richtlijnen van de luchtvaartmaatschappij. Als u besluit te annuleren, rekenen wij administratiekosten van 59 euro per persoon.


12.0.5    In gevallen waarbij uw reis wordt beïnvloed door wijzigingen in het vluchtschema, wordt u hier normaal gesproken alleen van op de hoogte gebracht per e-mail, waarin het nieuwe vluchtschema vermeld is. De e-mail wordt verzonden naar het e-mailadres dat u bij de boeking heeft opgegeven. Als reiziger dient u dus regelmatig te controleren of u een e-mail van ons heeft ontvangen. De vluchtgegevens voor uw reis dienen ook te worden gecontroleerd door met uw boekingsnummer en achternaam in te loggen op www.checkmytrip.com. Dit dient u ook voor de terugreis te doen.


12.0.6    Als de wijziging in het vluchtschema resulteert in een latere aankomst op uw bestemming, bent u er zelf verantwoordelijk voor het hotel of autoverhuurbedrijf hiervan op de hoogte te stellen. In gevallen waarbij u apart een aansluitende reis geboekt heeft, zijn wij niet verantwoordelijk voor een eventueel gemiste aansluiting.


12.0.7    Wij zijn niet verantwoordelijk voor e-mails die om welke reden dan ook de ontvanger niet bereiken (bijv. als gevolg van een spamfilter).

13. BAGAGE

13.0.1    Voor gedetailleerde bagage-informatie voor uw reis verwijzen wij u naar de regels en voorschriften van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij, die op de website ervan kunnen worden nagelezen.


13.0.2    In geval van annulering worden de kosten van uw geboekte bagage door de luchtvaartmaatschappij niet vergoed.

14. STOEL TIJDENS DE VLUCHT

14.0.1    Voor gedetailleerde stoelinformatie voor uw reis verwijzen wij u naar de regels en voorschriften van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij, die op de website ervan kunnen worden nagelezen.


14.0.2    In geval van annulering worden de kosten van uw geboekte stoel door de luchtvaartmaatschappij niet vergoed.


14.0.3    De luchtvaartmaatschappij behoudt zich het recht voor uw stoel te wijzigen.

15. VERZORGEN VAN HOTELS

15.0.1    Bij het boeken van een hotel bent u er zelf verantwoordelijk voor de voucher af te drukken en mee te nemen. Een voucher is uw boekings- en betalingsbewijs en moet bij aankomst in het hotel worden afgegeven.


15.0.2    Als u verwacht dat u laat in het hotel aankomt, bent u er zelf verantwoordelijk voor het hotel hiervan op de hoogte te stellen. Het hotel heeft het recht om uw boeking beschikbaar te maken, als de late aankomst niet van tevoren is aangekondigd.


15.0.3    Speciale verzoeken aan het hotel kunnen nooit worden gegarandeerd, maar worden als wensen opgevat.


15.0.4    Hotels kunnen niet worden geannuleerd, met uitzondering van hotels waarbij tijdens het boeken "Annulering gratis" of iets dergelijks wordt weergegeven.


15.0.5    Als er reden is voor klachten, moet u proberen het probleem ter plaatse op te lossen. Als u ons niet onmiddellijk van het probleem op de hoogte stelt, betekent dit dat wij niet de kans krijgen om u bij de oplossing van het probleem te helpen, en dan wordt het moeilijk u na uw terugkeer hiervoor schadeloos te stellen. U kunt zich ter plaatse over het probleem beklagen of contact opnemen met de desbetreffende aanbieder. De contactgegevens vindt u normaal gesproken op uw voucher.

16. VERZORGEN VAN TRANSFERS

16.0.1    U bent er zelf voor verantwoordelijkheid zich te informeren over de voorwaarden die van toepassing zijn op uw transfer. Deze kunnen verschillen per bestemming en type vervoer. De voorwaarden zijn altijd vermeld op uw voucher.


16.0.2    Bij het boeken van een transfer bent u er zelf verantwoordelijk voor de voucher af te drukken en mee te nemen. Een voucher is uw boekings- en betalingsbewijs en moet worden afgegeven aan de vervoerder.


16.0.3    Wij behouden ons het recht voor om u er binnen 24 uur na de boeking of op de volgende werkdag van op de hoogte te stellen als uw transfer niet kon worden bevestigd. In deze gevallen worden de kosten van de transfer in zijn geheel terugbetaald.

17. VERZORGEN VAN HUURAUTO'S

17.0.1    U bent er zelf voor verantwoordelijkheid de productinformatie te lezen die op uw boeking van toepassing is. De voorwaarden verschillen per bestemming.


17.0.2    Bij het boeken van een huurauto bent u er zelf verantwoordelijk voor de voucher af te drukken en mee te nemen. Een voucher is uw boekings- en betalingsbewijs en moet bij het afhalen worden afgegeven.


17.0.3    Bij het afhalen van de auto moet u een op naam van de bestuurder afgegeven creditcard overhandigen, waarop het autoverhuurbedrijf een borg reserveert.


17.0.4    Als de huurauto op aanvraag geboekt is, nemen wij direct na de bestelling contact met u op.


17.0.5    Eventueel gewenste extra voorzieningen, zoals sneeuwkettingen, een kinderzitje of iets dergelijks, dient ter plaatse te worden betaald en kan nooit worden gegarandeerd.


17.0.6    Als u bij het afhalen problemen ondervindt, moet u proberen het probleem ter plaatse op te lossen. Als u ons niet onmiddellijk van het probleem op de hoogte stelt, betekent dit dat wij niet de kans krijgen om u bij de oplossing van het probleem te helpen, en dan wordt het moeilijk u na uw terugkeer hiervoor schadeloos te stellen. U kunt zich over het probleem beklagen bij het autoverhuurbedrijf of door het telefoonnummer te bellen dat op de voucher vermeld staat.

18. REGISTRATIEVOORWAARDEN EN HET BEHEER VAN PERSOONSGEGEVEN

18.0.1    Zie hiervoor Beheer van persoonsgegevens