AANKOOP- EN REISVOORWAARDEN

1    ALGEMEEN
1.0.1    Wij leveren producten van luchtvaartmaatschappijen en andere aanbieders, zoals hotels, autoverhuurbedrijven enz. Deze bedrijven bieden tegen verschillende prijzen een bepaald aantal plaatsen aan, die we op onze website laten zien. Wij hebben geen invloed op de getoonde prijzen en het aantal plaatsen en zijn hiervoor niet verantwoordelijkheid.


1.0.2    Als u in verband met uw boeking contact met ons opneemt, kunt u alleen wijzigingen in uw boeking uitvoeren als u zelf de opdrachtgever bent. Vergeet wanneer u contact opneemt niet het bestel- en/of boekingsnummer bij de hand te hebben.


1.0.3    Zodra de betaling in zijn geheel bij ons is binnengekomen en wij uw bestelling verwerkt hebben, sturen wij u een e-mail met informatie over uw boeking. Normaal gesproken verwerken wij boekingen binnen 48 uur na ontvangst.


1.0.4    Wij behouden ons het recht voor om op werkdagen binnen 24 uur met de klant contact op te nemen als er eventueel wijzigingen in een boeking dienen te worden aangebracht in geval van technische problemen of onjuist weergegeven prijzen waarop we geen invloed hebben. In de gevallen waarbij er al creditcards of bankrekeningen zijn gedebiteerd, kan het enkele bankwerkdagen duren voordat het geld weer op uw rekening is teruggestort. Merk op dat het hierbij gaat om bankprocedures waarop we geen invloed hebben.


1.0.5    Bij boekingen in het weekend of op feestdagen hebben wij het recht om op de volgende werkdag contact met u op te nemen.


1.0.6    De reisdocumenten worden naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd. Als u zelf wilt dat de reisdocumenten per post worden verzonden, worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht.


1.0.7    Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor teksten of informatie en dergelijke die door derden, zoals aanbieders, boekingssystemen of reistijdschriften, geproduceerd zijn.


1.0.8    Als er op uw bestemming of in de nabijheid ervan natuurrampen, oorlog, stakingen of andere gebeurtenissen plaatsvinden, die ertoe leiden dat de geplande reis niet door kan gaan, kunnen wij als bemiddelaar hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


1.0.9    Verder is de  Zweedse wet- en regelgeving van toepassing.

2. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

2.0.1    Het is uw verantwoordelijkheid als klant om vóór de aankoop de reisvoorwaarden te lezen.


2.0.2    Als klant is het uw verantwoordelijkheid te controleren of u de bevestiging/reisdocumenten binnen 48 uur of op de volgende werkdag heeft ontvangen. Als u geen reisdocumenten heeft ontvangen, neem dan contact met ons op.


2.0.3    Het is uw plicht als reiziger om te controleren of uw reisdocumenten, paspoort, visum, transitvisum, benodigde vaccinaties en andere eventueel benodigde documenten geldig zijn.


2.0.4    Als klant bent u verplicht om een ​​geldig e-mailadres en telefoonnummer op te geven en om de informatie die u van ons ontvangt zorgvuldig door te lezen. Na het boeken en tot u weer thuis bent dient u het e-mailadres dat u bij het boeken heeft opgegeven regelmatig te controleren, omdat wij u bijvoorbeeld over wijzigingen in het reisschema per e-mail zullen informeren.


2.0.5    Het is zeer belangrijk dat u een geldig e-mailadres opgeeft, omdat we niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van onjuist opgegeven informatie, of voor de gevallen dat een spamfilter of ander systeem in uw e-mailprogramma een door ons verzonden e-mail eruit filtert.


2.0.6    Voordat u uw boeking voltooit en betaalt dient u als klant zelf te controleren of alle informatie, zoals datum, tijd, route, bestemming en de namen van alle reizigers etc. correct is. Alle voor- en achternamen moeten worden opgegeven in de volgorde waarin ze in het paspoort staan en de spelling moet identiek zijn.


2.0.7    Als klant bent u ervoor verantwoordelijk ons te wijzen op fouten of defecten ter plaatse, zodat wij u kunnen helpen het probleem op te lossen. Zie hiervoor ook paragraaf 10.


2.0.8    Als klant bent u ervoor verantwoordelijk ons alvorens te boeken belangrijke informatie te verstrekken, die voor het uitvoeren van de reis van belang zouden kunnen zijn.

3. BOEKING

3.0.1    De minimum leeftijd om een ​​reis te boeken is 18 jaar.


3.0.2    Wij verwerken geen boekingen die alleen gelden voor kinderen/jongeren onder de 18 jaar.


3.0.3    Uw boeking is niet bindend, zolang u geen betaling uitvoert of betaling op rekening selecteert.


3.0.4    De boeking wordt automatisch geannuleerd als u uw betaling of betaling op rekening pas uitvoert na de tijd die er bij de boeking wordt opgegeven.


3.0.5    Het recht van terugtrekking volgens de Zweedse wet op de verkoop op afstand en colportage (2005:59 2 §3) is niet van toepassing op vervoer en daarmee samenhangende diensten zoals accommodatie.

4. BETALING

4.0.1    U moet minstens 18 jaar oud zijn om op onze website betalingen te kunnen uitvoeren.


4.0.2    Op de betalingspagina zijn de betalingsvoorwaarden weergegeven die op uw specifieke boeking van toepassing zijn.


4.0.3    Als u onjuiste informatie opgeeft, kunt u achteraf voor eventuele daardoor veroorzaakte kosten verantwoordelijk worden gehouden.


4.0.4    Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor betalingen die door technische problemen, waarop wij geen invloed hebben, niet bij ons zijn binnengekomen.


4.0.5    Uw boeking moet vóór het tijdstip zijn afgesloten, dat bij de boeking wordt aangegeven. Als uw boeking niet op tijd uitgevoerd wordt, wordt deze automatisch geannuleerd.


4.0.6    We maken gebruik van zogenoemde SSL-encryptie. Deze beschermt alle betalingsgegevens inclusief het kaartnummer tegen onbevoegde toegang.


4.0.7    Voor informatie over de betaalmethode zie betalingsinformatie

5. PRIJZEN

5.0.1    De prijzen gelden inclusief belastingen en toeslagen die op het moment van boeken bekend zijn en deel uitmaken van de boeking.


5.0.2    Afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en prijscategorie zouden er nog kosten bij kunnen komen, bijvoorbeeld voor bagage, stoelen en inchecken.


5.0.3    Er kunnen ook lokale belastingen van toepassing zijn, zoals toeristenbelasting of luchthavenbelasting. Deze dienen door de klant ter plaatse te worden betaald.


5.0.4    Aanbieders van vluchten, hotels en huurauto's hanteren verschillende voorwaarden voor verschillende producten/prijzen.


5.0.5    Als bemiddelaar aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in prijzen en tickets door luchtvaartmaatschappijen en/of andere aanbieders, zoals hotels en autoverhuurbedrijven.


5.0.6    Bij het wisselen van vliegveld kunnen transferkosten van toepassing zijn, die geen deel uitmaken van de prijs.


5.0.7    In het geval van een lange tussenstop zijn er geen overnachtingen of andere vergoedingen bij inbegrepen.


5.0.8    Als u een boeking maakt op een moment waarop we niet de mogelijkheid hebben uw boeking bij de aanbieder uit te voeren, behouden wij ons het recht voor u te benaderen met eventuele prijsverhogingen of aanvullende betalingen. Hierover wordt u binnen 24 uur of op de volgende werkdag na het moment van boeken geïnformeerd.

6. WIJZIGINGEN

6.0.1    Als de luchtvaartmaatschappij, het hotel of autoverhuurbedrijf wijzigingen toestaat, dient u, afgezien van de kosten die de aanbieder daarvoor berekent, ook aan ons administratiekosten te betalen voor deze wijziging.


6.0.2    Wijzigingen moeten niet te kort voor de heenreis/terugreis worden uitgevoerd, uiterlijk twee werkdagen voor vertrek.

7. ANNULERING

7.0.1     Als u uw reis annuleert voordat u uw boeking betaald of betaling op rekening geselecteerd heeft, hoeft u hiervoor niets te betalen.


7.0.2    Als u uw reis annuleert nadat u uw boeking betaald of betaling op rekening geselecteerd heeft, geldt het volgende:
Als u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, krijgt u normaal gesproken niets terug. Dit geldt niet voor gevallen waarbij voor de boekingsperiode andere voorwaarden van toepassing zijn. Als u uw reis moet annuleren, maar geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, zullen wij u natuurlijk proberen te helpen om zoveel mogelijk van de reiskosten terug te krijgen. Voor deze service berekenen wij dan wel administratiekosten. Als u een annuleringsverzekering heeft afgesloten, kunt u uw reis in overeenstemming met de geldende voorwaarden annuleren.


7.0.3    Een betaalde reis kan niet worden geannuleerd via de website. Dit dient telefonisch of per e-mail te gebeuren.


7.0.4    Als u zich niet meldt voor de heenvlucht (een zogenaamde "no show"), dan wordt de terugreis normaal gesproken automatisch geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij. In dat geval krijgt u van de luchtvaartmaatschappij niets terugbetaald.


7.0.5    Als u niet op tijd op de juiste plek bent, of als u de geboekte reis slechts gedeeltelijk gebruikt, krijgt u niets terugbetaald.

8. PASPOORT, VISA EN VACCINATIES

8.0.1    Het is uw plicht als reiziger om in het bezit te zijn van een geldig paspoort, visum, transitvisum en andere eventueel benodigde documenten, en om de benodigde vaccinaties te laten uitvoeren.


8.0.2    Als kinderen onder de 18 jaar alleen reizen, samen reizen met andere volwassenen dan hun ouders/voogden of als de achternaam van de ouder/voogd niet overeenkomt met die van het kind, dient u er rekening mee te houden dat voor bepaalde bestemmingen een schriftelijke verklaring van de ouder/voogd vereist is. Meer informatie is beschikbaar via de aanbieder of de ambassade van het betreffende land.


8.0.3    Wij zijn niet verantwoordelijk voor de extra kosten die er voor de reiziger kunnen ontstaat in verband met de afwijzing van een visumaanvraag. Het is de ambassade of het consulaat van het betreffende land waar visumaanvragen worden verwerkt. Reizigers die niet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten kunnen de toegang tot het vliegtuig of het land van aankomst worden geweigerd.


8.0.4    Als reiziger bent u zelf verantwoordelijk voor alle kosten die ontstaan als gevolg van fouten in de bovenstaande formaliteiten.

9. REISVERZEKERING

9.0.1    Wij adviseren iedereen die naar het buitenland reist om als bescherming tegen onvoorziene omstandigheden een reisverzekering af te sluiten.

10. TEKORTKOMINGEN AAN HET PRODUCT / PROBLEEMOPLOSSING

10.0.1    Als er reden is voor klachten, moet u proberen het probleem ter plaatse op te lossen. Als wij niet onmiddellijk van het probleem op de hoogte gesteld worden, betekent dit dat wij niet de kans krijgen om u bij de oplossing van het probleem te helpen, en dan wordt het moeilijk u na uw terugkeer hiervoor schadeloos te stellen. U kunt zich ter plaatse over het probleem beklagen of contact opnemen met de desbetreffende aanbieder. De contactgegevens vindt u normaal gesproken op uw voucher.


10.0.2    Als het probleem ter plaatse niet is opgelost en u wilt een klacht indienen, vul dan binnen twee maanden na terugkeer het klachtenformulier in, als er geen bijzondere redenen voor zijn. Als u zich wilt beklagen over iets dat in verband met het vervoer is voorgevallen, zoals verloren bagage, geannuleerde vluchten of andere omstandigheden die buiten onze controle vallen, dient u deze klacht rechtstreeks in te dienen bij de desbetreffende vervoerder.


10.0.3    Als de reiziger op eigen kosten een upgrade regelt of ter plaatse een andere service koopt, zonder eerst met de aanbieder contact op te nemen, zal de aanbieder de terugbetaling van deze kosten niet goedkeuren. De transactie wordt in dat geval beschouwd als bindende overeenkomst rechtstreeks gesloten tussen de reiziger en de aanbieder ter plaatse.


10.0.4    Als u ontevreden bent over de manier waarop uw klacht is afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met de Nationale Raad voor Consumentengeschillen (ARN) in Zweden. Wij werken mee aan de door deze onafhankelijke instantie uitgevoerde beoordelingen en respecteren altijd de door hun genomen beslissingen. Wij verzoeken u echter ons de kans te geven het probleem op te lossen, voordat u met deze instantie contact opneemt. U kunt met ARN contact opnemen via hun website op www.arn.se of per post: Allmänna reklamationsnämnden Box 174, SE-101 23 Stockholm.
Voor de website van het Europese platform voor  online geschillenbeslechting » Klik hier

 

11. VERZORGEN VAN VLIEGTICKETS

11.0.1    De overeenkomst voor luchtvervoer wordt gesloten tussen u als klant en de luchtvaartmaatschappij. We werken slechts als tussenpersoon en zijn in de overeenkomst dus geen partij.


11.0.2     De luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van het vervoer. Eventuele tekortkomingen en/of klachten in verband met het vervoer of de bagageafhandeling dienen rechtstreeks te worden gemeld bij de luchtvaartmaatschappij.


11.0.3    Alle vermelde vluchttijden zijn provisioneel. Dit geldt ook voor de tijden die op de boekingsbevestiging zijn vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en de reiziger om zich te informeren over de vervoersvoorwaarden, die alle luchtvaartmaatschappijen op hun website publiceren.


11.0.4    U bent er als reiziger zelf voor verantwoordelijk om uw vluchtgegevens voor zowel de heen- als de terugreis te controleren door met uw boekingsnummer en achternaam  in te loggen op checkmytrip.com.


11.0.5    De ​​tijden zijn de lokale tijden van het land waarin u binnenkomt, waar u doorheen reist of van waaruit u vertrekt. U bent er als klant toe verplicht bij het boeken een ​​geldig e-mailadres op te geven en deze regelmatig te checken voor het geval wij u informatie sturen over wijzigingen in uw reisschema.


11.0.6    Wij behouden ons het recht voor vluchten eventueel te wijzigen of te annuleren.


11.0.7    De luchtvaartmaatschappij heeft het recht om de reservering binnen 24 uur na het uitvoeren van uw boeking te wijzigen. Mocht de prijs zich wijzigen, behouden wij ons het recht voor om u de prijsverhoging in rekening te stellen of, als u daar de voorkeur aan geeft, de boeking te annuleren en terugbetaald te krijgen. Hierover wordt u binnen 24 uur of op de volgende werkdag na het moment van boeken geïnformeerd.


11.0.8    De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben tarieven voor kinderen die al twee jaar maar nog geen 12 jaar oud zijn. Als baby gelden kinderen die tijdens de hele reis nog geen twee jaar oud zijn.


11.0.9    Wij verwerken geen bestellingen voor alleen reizende kinderen/jongeren onder de 18 jaar.


11.0.10    Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste informatie van de luchtvaartmaatschappij met betrekking tot eventuele tussenstops en gemiste vluchten, gebaseerd op het feit dat de reiziger de wijziging in het reisschema niet heeft opgemerkt.


11.0.11    Als u een reis heeft geboekt die uit twee losse enkele vluchten bestaat, betekent dit dat de andere vlucht niet automatisch wordt gewijzigd/geannuleerd als de ene vlucht om welke reden dan ook niet volgens plan wordt uitgevoerd.
U bent zelf verantwoordelijk voor het omboeken van tickets. Eventuele extra kosten zijn voor eigen rekening.


11.0.12    Als u als reiziger een dubbele boeking heeft gemaakt, kan de luchtvaartmaatschappij de reizen annuleren. Dit geldt ook als er boekingen bij verschillende reisbureaus of rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij zijn gemaakt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor annuleringen die de luchtvaartmaatschappij in dergelijke gevallen uitvoert en dragen geen eventueel daardoor ontstane extra kosten.


11.0.13    Vervoer bij wisseling van vliegveld is niet inbegrepen bij de ticketprijs en dient zelf te worden betaald. Dit geldt ook voor overnachtingen bij een lange tussenstop.

Voor informatie over de IATA-voorschriften » klik hier
Voor informatie over de EU-verordening betreffende de rechten van vliegreizigers jegens de luchtvaartmaatschappij »klikhier
Voor het overzicht van in de EU verboden luchtvaartmaatschappijen » klik hier

 

12. WIJZIGINGEN IN VLUCHTTIJDEN/VLUCHTSCHEMA

12.0.1    Alle tijden zijn altijd aangegeven als lokale tijden in het betreffende land. Het kan voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen op het laatste moment hun vluchtschema wijzigen. Als wij van de luchtvaartmaatschappij informatie ontvangen over wijzigingen in het vluchtschema, geven we deze per e-mail door aan de reiziger.

                        
12.0.2    Wij zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het vluchtschema van de luchtvaartmaatschappij of voor geannuleerde vluchten. Als de reiziger hierdoor nadeel ondervindt, dient men zich rechtstreeks te beklagen bij de luchtvaartmaatschappij. Een wijziging van het vluchtschema geeft geen recht op een prijsverlaging, een vervangende reis, schadevergoeding of ander compensatie door ons.


12.0.3    Als de luchtvaartmaatschappij uw vlucht annuleert zonder een alternatief aan te bieden, betalen we de waarde van het geannuleerde ticket terug nadat we de terugbetaling van de luchtvaartmaatschappij hebben ontvangen. We rekenen verwerkingskosten tot 59 euro per persoon.


12.0.4    Als de luchtvaartmaatschappij uw vlucht annuleert, maar u de mogelijkheid biedt om te kiezen tussen een alternatieve vlucht of annulering, volgen we met betrekking tot de annuleringskosten de richtlijnen van de luchtvaartmaatschappij. Als u besluit te annuleren, rekenen wij administratiekosten van 59 euro per persoon.


12.0.5    In gevallen waarbij uw reis wordt beïnvloed door wijzigingen in het vluchtschema, wordt u hier normaal gesproken alleen van op de hoogte gebracht per e-mail, waarin het nieuwe vluchtschema vermeld is. De e-mail wordt verzonden naar het e-mailadres dat u bij de boeking heeft opgegeven. Als reiziger dient u dus regelmatig te controleren of u een e-mail van ons heeft ontvangen. De vluchtgegevens voor uw reis dienen ook te worden gecontroleerd door met uw boekingsnummer en achternaam in te loggen op www.checkmytrip.com. Dit dient u ook voor de terugreis te doen.


12.0.6    Als de wijziging in het vluchtschema resulteert in een latere aankomst op uw bestemming, bent u er zelf verantwoordelijk voor het hotel of autoverhuurbedrijf hiervan op de hoogte te stellen. In gevallen waarbij u apart een aansluitende reis geboekt heeft, zijn wij niet verantwoordelijk voor een eventueel gemiste aansluiting.


12.0.7    Wij zijn niet verantwoordelijk voor e-mails die om welke reden dan ook de ontvanger niet bereiken (bijv. als gevolg van een spamfilter).

13. BAGAGE

13.0.1    Voor gedetailleerde bagage-informatie voor uw reis verwijzen wij u naar de regels en voorschriften van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij, die op de website ervan kunnen worden nagelezen.


13.0.2    In geval van annulering worden de kosten van uw geboekte bagage door de luchtvaartmaatschappij niet vergoed.

14. STOEL TIJDENS DE VLUCHT

14.0.1    Voor gedetailleerde stoelinformatie voor uw reis verwijzen wij u naar de regels en voorschriften van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij, die op de website ervan kunnen worden nagelezen.


14.0.2    In geval van annulering worden de kosten van uw geboekte stoel door de luchtvaartmaatschappij niet vergoed.


14.0.3    De luchtvaartmaatschappij behoudt zich het recht voor uw stoel te wijzigen.

15. VERZORGEN VAN HOTELS

15.0.1    Bij het boeken van een hotel bent u er zelf verantwoordelijk voor de voucher af te drukken en mee te nemen. Een voucher is uw boekings- en betalingsbewijs en moet bij aankomst in het hotel worden afgegeven.


15.0.2    Als u verwacht dat u laat in het hotel aankomt, bent u er zelf verantwoordelijk voor het hotel hiervan op de hoogte te stellen. Het hotel heeft het recht om uw boeking beschikbaar te maken, als de late aankomst niet van tevoren is aangekondigd.


15.0.3    Speciale verzoeken aan het hotel kunnen nooit worden gegarandeerd, maar worden als wensen opgevat.


15.0.4    Hotels kunnen niet worden geannuleerd, met uitzondering van hotels waarbij tijdens het boeken "Annulering gratis" of iets dergelijks wordt weergegeven. Bij annuleringen brengen we een administratieve toeslag in rekening. Deze toeslag wordt afgetrokken van de eventuele terugbetaling die door het hotel wordt gedaan.


15.0.5    Als er reden is voor klachten, moet u proberen het probleem ter plaatse op te lossen. Als u ons niet onmiddellijk van het probleem op de hoogte stelt, betekent dit dat wij niet de kans krijgen om u bij de oplossing van het probleem te helpen, en dan wordt het moeilijk u na uw terugkeer hiervoor schadeloos te stellen. U kunt zich ter plaatse over het probleem beklagen of contact opnemen met de desbetreffende aanbieder. De contactgegevens vindt u normaal gesproken op uw voucher.

16. VERZORGEN VAN TRANSFERS

16.0.1    U bent er zelf voor verantwoordelijkheid zich te informeren over de voorwaarden die van toepassing zijn op uw transfer. Deze kunnen verschillen per bestemming en type vervoer. De voorwaarden zijn altijd vermeld op uw voucher.


16.0.2    Bij het boeken van een transfer bent u er zelf verantwoordelijk voor de voucher af te drukken en mee te nemen. Een voucher is uw boekings- en betalingsbewijs en moet worden afgegeven aan de vervoerder.


16.0.3    Wij behouden ons het recht voor om u er binnen 24 uur na de boeking of op de volgende werkdag van op de hoogte te stellen als uw transfer niet kon worden bevestigd. In deze gevallen worden de kosten van de transfer in zijn geheel terugbetaald.

17. VERZORGEN VAN HUURAUTO'S

17.0.1    U bent er zelf voor verantwoordelijkheid de productinformatie te lezen die op uw boeking van toepassing is. De voorwaarden verschillen per bestemming.


17.0.2    Bij het boeken van een huurauto bent u er zelf verantwoordelijk voor de voucher af te drukken en mee te nemen. Een voucher is uw boekings- en betalingsbewijs en moet bij het afhalen worden afgegeven.


17.0.3    Bij het afhalen van de auto moet u een op naam van de bestuurder afgegeven creditcard overhandigen, waarop het autoverhuurbedrijf een borg reserveert.


17.0.4    Als de huurauto op aanvraag geboekt is, nemen wij direct na de bestelling contact met u op.


17.0.5    Eventueel gewenste extra voorzieningen, zoals sneeuwkettingen, een kinderzitje of iets dergelijks, dient ter plaatse te worden betaald en kan nooit worden gegarandeerd.


17.0.6    Als u bij het afhalen problemen ondervindt, moet u proberen het probleem ter plaatse op te lossen. Als u ons niet onmiddellijk van het probleem op de hoogte stelt, betekent dit dat wij niet de kans krijgen om u bij de oplossing van het probleem te helpen, en dan wordt het moeilijk u na uw terugkeer hiervoor schadeloos te stellen. U kunt zich over het probleem beklagen bij het autoverhuurbedrijf of door het telefoonnummer te bellen dat op de voucher vermeld staat.

18. REGISTRATIEVOORWAARDEN EN HET BEHEER VAN PERSOONSGEGEVEN

18.0.1    Zie hiervoor Beheer van persoonsgegevens

Algemene voorwaarden voor pakketreizen

Voor deze reis gelden de algemene voorwaarden van de Zweedse Associatie van Reisbureaus en Touroperators (SRF), door de branche op 28 juni 2018 overeengekomen, en de onderstaande bijzondere voorwaarden van de touroperator. De bijzondere voorwaarden worden cursief weergegeven.

 

De reisorganisator heeft het recht om bijzondere voorwaarden te hanteren die van de algemene voorwaarden afwijken als dit gemotiveerd is door de speciale aard van de reis, speciale vervoerbepalingen (zoals boekings- en verkoopvoorwaarden voor reguliere vluchten), afwijkende accommodatievoorwaarden wegens de speciale aard van de reis of speciale omstandigheden op de reisbestemming. In deze bijzondere voorwaarden mag niet ten nadele van de reiziger worden afgeweken van de wetgeving inzake pakketreizen. De algemene en bijzondere voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

 

 OVEREENKOMST
 

1.1 De overeenkomst is bindend voor de partijen wanneer de organisator de bestelling van de reiziger schriftelijk heeft bevestigd, tenzij anders afgesproken. De organisator moet de bestelling van de reiziger onmiddellijk bevestigen. Het herroepingsrecht geldt niet bij overeenkomsten voor pakketreizen.

De overeenkomst is bindend voor de partijen wanneer de reiziger binnen de afgesproken termijn de inschrijfkosten heeft betaald of, als er geen inschrijfkosten in rekening worden gebracht, de volledige prijs heeft betaald volgens de instructies van de organisator en de organisator de bestelling van de reiziger schriftelijk heeft bevestigd.

Als de reiziger in strijd met de overeenkomst geen deelbetaling doet, heeft de organisator het recht om de overeenkomst te ontbinden. Bij zo'n ontbinding heeft de organisator recht op betaling van het bedrag dat de reiziger zou hebben betaald als deze de reis zou hebben afgezegd in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden van de organisator.

 

1.2 De hoofdreiziger is de persoon in wiens naam de overeenkomst is aangegaan. De hoofdreiziger wordt als eerste in de reisdocumenten vermeld of op andere wijze duidelijk aangegeven. De hoofdreiziger is volgens de overeenkomst verantwoordelijk voor de betaling. Alle wijzigingen en een eventuele annulering moeten gebeuren via de hoofdreiziger. Er kan een uitzondering worden gemaakt als de hoofdreiziger ernstig ziek wordt en de wijziging of annulering niet kan uitvoeren. De hoofdreiziger moet aan de organisator correcte boekingsgegevens verstrekken voor de overige reizigers voor wie de overeenkomst geldt. Een eventuele terugbetaling gebeurt aan de hoofdreiziger.

 

1.3 Als de reiziger onder de 18 jaar is en zonder ouder of voogd reist, moet dit bij het boeken worden aangegeven. Voor sommige reizen kan een hoger leeftijdsgrens dan 18 jaar van toepassing zijn. Informatie daarover worden verstrekt bij het boeken.

 

1.4 De tijden van de heen- en terugreis in de boekingsbevestiging zijn voorlopig. De organisator moet spoedig en zo mogelijk uiterlijk 20 dagen vooraf de vertrektijden van de reis preciseren.

 

1.5 De organisator moet algemene informatie verstrekken in verband met paspoorten en visa.

 

1.6 De organisator moet algemene informatie verstrekken over gezondheidsbepalingen op de reisbestemming.

 

1.7 Aansluitende reizen of speciale arrangementen vallen alleen onder de pakketreisovereenkomst als deze samen en tegelijk zijn geboekt met de diensten die deel uitmaken van de pakketreis of als deze samen met overige diensten voor een totaalprijs zijn verkocht.

 

1.8 Eventuele wensen van de reiziger of bijzondere diensten waar hij of zij om verzoekt, vallen alleen onder de overeenkomst als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de organisator zijn bevestigd.

 

1.9 Zodra de reiziger de boekingsbevestiging/reisdocumenten heeft ontvangen, moet hij of zij deze controleren en kijken of de gegevens kloppen en met name ook of de namen correct zijn gespeld en overeenkomen met het paspoort. Eventuele onjuistheden moeten meteen worden gemeld. De organisator behoudt zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen die beantwoordt aan de feitelijke kosten voor het corrigeren van onjuiste gegevens en een redelijke vergoeding voor het extra werk die de correctie meebrengt. Als de fout te wijten is aan de organisator of aan een andere dienstverlener die voor de organisator werkt, moet de correctie kosteloos worden uitgevoerd.

 

1.10 De hoofdreiziger moet de organisator onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen van zijn of haar adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens die relevant zijn voor de organisator.

 

1.11 Voor sommige reizen is een minimaal aantal reizigers vereist. In dat geval moet de reiziger daarover duidelijke informatie krijgen bij het boeken of vroeger.

 

1.12 Als er bij de pakketreis vliegtickets horen, moeten deze in de juiste volgorde worden gebruikt. De reiziger kan dus niet alleen een terugreisticket gebruiken als hij of zij een heen- en terugreis heeft geboekt, of alleen een deel van het vliegtraject gebruiken. Als het ticket niet vanaf het begin wordt gebruikt, worden de resterende onderdelen geannuleerd.

 

2. PRIJS EN BETALING
 

2.1 De prijs van de volledige reis moet duidelijk worden aangegeven. De prijs moet alle diensten omvatten die onder de overeenkomst vallen, alsmede verplichte toeslagen, belastingen en vergoedingen.

Bij de reis is geen annulerings- of reisverzekering inbegrepen.

 

2.2 De reiziger moet de reis uiterlijk betalen op het tijdstip dat in de overeenkomst is aangegeven.

 

2.3 De organisator mag bij de boekingsbevestiging een eerste deelbetaling (inschrijfkosten) in rekening brengen. De inschrijfkosten moeten in verhouding staan tot de prijs van de reis en redelijk zijn in de gegeven omstandigheden.

 

2.4 Als de reiziger niet de in de overeenkomst aangegeven prijs betaalt, heeft de organisator het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

2.5 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is de prijs van de reis gebaseerd op logies voor twee personen in een gedeelde tweepersoonskamer. Bij logies voor slechts één persoon in een tweepersoonskamer of een grotere kamer die voor meer dan één gast is bedoeld, heeft de organisator het recht om een extra vergoeding in rekening te brengen.

 

2.6 De organisator is bovendien verplicht de reiziger te informeren over eventuele bijkomende kosten.
 

3. RECHT OP WIJZIGING EN ANNULERING
 

3.1 De reiziger heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen als de organisator dit toestaat. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen ertoe leiden dat de reiziger bijkomende kosten aan de organisator of een andere betrokkene moet betalen.

 

3.2 De reiziger heeft het recht om de reis te annuleren. De organisator behoudt zich het recht voor om de reiziger om compensatie te vragen voor de kosten die de annulering voor de organisator meebrengt.

De organisator kan redelijke, gestandaardiseerde annuleringsvergoedingen vastleggen op basis van het annuleringstijdstip. As de organisator geen gestandaardiseerde annuleringsvergoedingen heeft vastgelegd, heeft hij recht op een redelijke annuleringsvergoeding.

Annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij late annuleringen of wanneer het kantoor gesloten is, moet de annulering worden gemeld op het dienstnummer dat op de reisdocumenten staat.
 

4. RECHT OM DE OVEREENKOMST OVER TE DRAGEN
 

4.1 De reiziger mag de overeenkomst overdragen aan iemand die aan alle voorwaarden voor de reis beantwoordt. Een mogelijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat de vervoerder of een andere dienstverlener die voor de organisator werkt, de verandering van reiziger volgens de geldende regels moet goedkeuren. De reiziger moet binnen redelijke tijd voor vertrek de organisator of wederverkoper op de hoogte stellen van de overdracht. Een bericht minstens zeven dagen voor vertrek wordt altijd als een redelijke termijn beschouwd.

 

4.2 De organisator mag een redelijke vergoeding voor de overdracht in rekening brengen. Deze vergoeding mag hoger zijn dan de kosten die de overdracht meebrengt voor de organisator. De organisator moet laten zien hoe de kosten zijn berekend.

Vliegtickets zijn in de regel persoonlijk en kunnen niet aan andere reizigers worden overgedragen. De overdracht van een pakketreis houdt daarom een annulering en een nieuwe boeking in.

 

4.3 De overdrager en de ontvanger zijn samen verantwoordelijk om het resterende bedrag voor de reis en de extra kosten voor de overdracht aan de organisator of de wederverkoper te betalen.
 

5. WIJZIGINGEN VOOR VERTREK
 

5.1 Wijziging van voorwaarden in de overeenkomst

De organisator heeft het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen vooropgesteld dat hij de reiziger daarover informeert op een duidelijke en inzichtelijke manier en met behulp van een permanent medium. Bij onbetekenende wijzigingen, bijvoorbeeld geringe wijzigingen van vliegtijden, heeft de reiziger geen recht op een prijskorting of schadevergoeding. Bij wezenlijke wijzigingen van de reis moet aan de reiziger zo mogelijk een vervangende reis of een kosteloze annulering worden aangeboden.
 

5.2 Prijswijzigingen

5.2.1 De organisator mag de prijs van de reis verhogen als deze verhoging gebaseerd is op brandstofkosten, belastingen, publieke heffingen of wisselkoersen.

 

5.2.2 De prijs van de reis mag worden verhoogd met een bedrag dat beantwoordt aan het aandeel van de reiziger in de kostenverhoging waar de organisator mee te maken krijgt. Het recht op prijsverhoging geldt alleen als de kostenverhoging in totaal meer dan 100 kronen per boeking bedraagt.

 

5.2.3 De prijs van de reis moet worden verlaagd als de kosten van de organisator, om bovengenoemde redenen, dalen met in totaal minstens 100 kronen per boeking. Bij een prijsverlaging mag de organisator feitelijke administratieve kosten aftrekken.

 

5.2.4 De organisator moet de reiziger zo spoedig mogelijk inlichten over de prijswijzigingen. Het bericht moet een motivering voor de wijziging en een berekening bevatten.

 

5.2.5 De prijs mag niet worden verhoogd en hoeft niet te worden verlaagd in de laatste 20 dagen voor de geplande vertrekdag.

 

5.2.6 De organisator kan in zijn bijzondere voorwaarden afzien van het recht om de prijs te verhogen zoals in punt 5.2.1. In dat geval hoeft de organisator evenmin de prijs te verlagen zoals in punt 5.2.3.
 

5.3 Recht van de reiziger om de overeenkomst zonder annuleringsvergoeding op te zeggen
 

5.3.1 Als de reiziger de overeenkomst wil opzeggen wegens een wezenlijke wijziging, bijv. een prijsverhoging van meer dan 8% op de totaalprijs van de pakketreis, moet de reiziger de organisator laten weten dat de overeenkomst wordt opgezegd binnen een door de reisorganisator aangegeven, redelijke termijn vanaf de dag dat de organisator de reiziger heeft geïnformeerd over de wijziging. Als de reiziger dit nalaat, is hij of zij gebonden aan de nieuwe overeenkomst.

 

5.3.2 Als de pakketreisovereenkomst wordt opgezegd, moet de organisator zonder onnodig uitstel en binnen 14 dagen na de opzegging de volledige prijs van de reis terugbetalen.
 

5.4 Recht van de organisator en de reiziger om de overeenkomst op te zeggen bij onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden
 

5.4.1 Zowel de organisator als de reiziger heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen als de uitvoering van de pakketreis of het vervoer van passagiers naar de reisbestemming aanzienlijk wordt beïnvloed door onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden op de reisbestemming of in de directe omgeving ervan. Met onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden worden bijvoorbeeld ernstige veiligheidsproblemen bedoeld, zoals oorlog, terrorisme, uitbraak van een ernstige ziekte of natuurrampen. De reiziger heeft in zulke gevallen het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder een annuleringsvergoeding te betalen. Als de organisator de overeenkomst opzegt op grond van dit punt, heeft de reiziger geen recht op schadevergoeding. De reiziger heeft in zulke gevallen het recht op volledige terugbetaling op de manier die volgt uit punt 5.3.2.

 

5.4.2 De reiziger heeft niet het recht om de overeenkomst op te zeggen als de onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden algemeen bekend waren op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan.

 

5.4.3 Om te onderzoeken of de omstandigheden van dermate ernstige aard zijn als hierboven aangegeven, moeten deskundige Zweedse of internationale autoriteiten worden geraadpleegd. Een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken geldt altijd als een reden voor opzegging.

Vanaf 14 dagen voor vertrek is een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een reden voor opzegging als dat negatieve advies het tijdstip van de reis van de reiziger omvat. Een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken geldt ook altijd als een reden voor opzegging als het in andere gevallen duidelijk is dat de omstandigheden waarop het negatieve advies is gebaseerd, gevolgen hebben of zullen hebben voor de reisbestemming op het moment van de reis van de reiziger.
 

6. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR VOOR DE UITVOERING VAN DE PAKKETREIS
 

6.1 Gebrekkige uitvoering
 

Als een reisdienst niet volgens de overeenkomst wordt uitgevoerd, moet de organisator de fout binnen redelijke tijd verhelpen. De organisator is echter niet verplicht om de fout te verhelpen als dit onmogelijk is of als dit onevenredig grote kosten zou meebrengen. Als de organisator de fout niet verhelpt, kan de reiziger aanspraak maken op een prijskorting en een schadevergoeding.
 

6.2 Belangrijke fouten


6.2.1 Als na de heenreis een wezenlijk deel van de afgesproken diensten niet kan worden verstrekt, moet de organisator zo mogelijk gelijkwaardige of meer dan gelijkwaardige alternatieven aanbieden zonder meerkosten voor de reiziger. Als de organisator dit niet kan aanbieden, mag hij alternatieven van lagere kwaliteit aanbieden in combinatie met een redelijke prijskorting. De reiziger mag zulke alternatieven alleen afwijzen als deze niet als vergelijkbaar kunnen worden beschouwd met de diensten die volgens de overeenkomst hadden moeten worden verstrekt of als de aangeboden prijskorting niet als redelijk kan worden beschouwd.

 

6.2.2 Als de organisator geen alternatieven kan aanbieden of als de reiziger op grond van punt 6.2.1 het recht heeft om zulke alternatieven af te wijzen, kan de reiziger aanspraak maken op een prijskorting en schadevergoeding.

 

6.2.3 Bij fouten die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis en die de organisator niet binnen redelijke tijd heeft verholpen, mag de reiziger de overeenkomst opzeggen, waarbij hij of zij aanspraak kan maken op een prijskorting en schadevergoeding.

 

6.2.4 Als de organisator geen alternatieven kan aanbieden of als de reiziger op grond van punt 6.2.1 het recht heeft om zulke alternatieven af te wijzen, of als de reiziger op grond van punt 6.2.3 de overeenkomst heeft opgezegd heeft de reiziger recht op gelijkwaardig vervoer naar huis zonder onnodig uitstel en zonder meerprijs als de pakketreis vervoer omvat en de reiziger zich op de reisbestemming bevindt.
 

7. PRIJSKORTING EN SCHADEVERGOEDING
 

7.1 Er wordt geen prijskorting toegekend als de organisator kan aantonen dat de fout te wijten is aan de reiziger.

 

7.2 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding als de organisator aantoont dat de fout te wijten is aan de reiziger of aan een derde die niet betrokken is bij het verstrekken van de reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis, of als de fout te wijten is aan onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden.

 

7.3 Als de fout te wijten is aan een dienstverlener die voor de organisator werkt, is de organisator volgens deze reisvoorwaarden alleen dan niet aansprakelijk als ook de dienstverlener die voor de organisator werkt, volgens dezelfde bepaling niet aansprakelijk is. Hetzelfde geldt als de fout te wijten is aan iemand anders in een eerdere fase.

 

7.4 Het recht op schadevergoeding wegens annulering van de reis door de organisator, geldt niet als de organisator aantoont dat er zich minder personen voor de reis hebben aangemeld dan het in de overeenkomst aangegeven minimumaantal en als de reiziger binnen de in de overeenkomst aangegeven termijn schriftelijk op de hoogste wordt gesteld dat de reis niet doorgaat.

Het bericht dat de reis niet doorgaat, moet aankomen binnen

20 dagen voor vertrek als de reis langer duurt dan 6 dagen,

7 dagen voor vertrek de reis tussen de 2 en 6 dagen duurt,

48 uur voor vertrek als de reis korter duurt dan 2 dagen.

 

7.5 Een schadevergoeding op grond van deze voorwaarden omvat compensatie voor zuivere vermogensschade, persoonlijk letsel of materiële schade. De reiziger is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

 

7.6 Als er geen andere beperking volgt uit de wetgeving inzake pakketreizen of andere dwingende wetgeving is de aansprakelijkheid van de organisator voor schade beperkt tot driemaal de prijs van de pakketreis. Deze beperking geldt echter niet bij persoonlijk letsel of bij schade die opzettelijk of door nalatigheid is veroorzaakt. Eventuele claims aan de vervoerder (bijv. een luchtvaartmaatschappij) moeten in overeenstemming met de Europese verordening inzake de rechten van vliegtuigpassagiers aan de vervoeder worden gericht.
 

8. RECLAMATIE
 

8.1 De reiziger mag een fout in de overeengekomen diensten alleen aanvoeren als hij of zij binnen redelijke tijd nadat hij of zij de fout heeft opgemerkt of zou moeten hebben gemerkt, de organisator of wederverkoper inlicht over de fout. Dit moet spoedig en zo mogelijk op de reisbestemming gebeuren. Bij het bepalen van eventuele prijskorting of schadevergoeding wordt rekening gehouden met het tijdstip waarop de reiziger heeft geklaagd als zo'n klacht had betekend dat de organisator de fout had kunnen verhelpen. Eventuele mankementen moeten ter plaatse worden gemeld, aan het hotel, de reisagent, de rederij en dergelijke, of aan ticket. Claims moeten zo spoedig mogelijk aan Ticket worden ingediend, doch uiterlijk binnen drie maanden na thuiskomst.

 

8.2 In weerwil van punt 8.1 mag de reiziger fouten aanvoeren als de organisator of wederverkoper met grove nalatigheid of te kwader trouw heeft gehandeld.

 

9. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REIZIGER TIJDENS DE REIS
 

9.1 Instructies van de organisator
 

De reiziger is verplicht de instructies voor de uitvoering van de reis te volgen zoals die worden gegeven door de reisleider of een andere dienstverlener die voor de organisator werkt. De reiziger is verplicht zich te houden aan de orderegels die tijdens de reis en op de reisbestemming van kracht zijn en zich zodanig te gedragen dat medereizigers of anderen niet worden gestoord. Als de reiziger zulke regels op duidelijke wijze overtreedt, kan de organisator de overeenkomst ontbinden zonder dat de reiziger recht heeft op compensatie of terugbetaling.

Als de reiziger niet komt opdagen bij gepland reizigersvervoer of op andere wijze geen gebruik maakt van de bij de reis inbegrepen diensten, kan er geen compensatie worden betaald.
 

9.2 Aansprakelijkheid van de reiziger voor schade
 

De reiziger is verantwoordelijk voor eventuele schadevergoeding wegens schade die de organisator door nalatigheid van de reiziger ondervindt.
 

9.3 Verantwoordelijkheid van de reiziger voor reisformaliteiten
 

9.3.1 De reiziger is verplicht om zelf de nodige formaliteiten voor het uitvoeren van de reis in acht te nemen, bijvoorbeeld een geldig paspoort, visum, vaccinaties en verzekering.

 

9.3.2 De reiziger moet hebben ingecheckt voor alle vervoerdiensten die bij de pakketreis zijn inbegrepen in overeenstemming met het reisplan of ander instructies van de organisator of vervoerder.

 

9.3.3 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor alle kosten die tekortkomingen in de genoemde formaliteiten meebrengen, bijvoorbeeld voor vervoer naar huis wegens een ontbrekend paspoort, tenzij de tekortkomingen zijn veroorzaakt door onjuiste informatie van de organisator of wederverkoper.

 

9.3.4 De reiziger is verplicht om kennis te nemen van de informatie die de organisator aanbiedt.
 

9.4 Arrangement vroegtijdig verlaten
 

Een reiziger die het arrangement vroegtijdig verlaat als de reis is begonnen, is verplicht om dit te melden aan de organisator of diens vertegenwoordiger.
 

10. PLICHT VAN DE ORGANISATOR OM ASSISTENTIE TE VERLENEN
 

Als de reiziger tijdens de reis in moeilijkheden verkeert, moet de organisator zonder onnodig uitstel geschikte hulp verlenen. Het kan bijvoorbeeld om informatie gaan over gezondheids- en zorgdiensten, lokale overheden of consulaire ondersteuning. De organisator heeft het recht om een redelijke vergoeding voor zulke hulp in rekening te brengen als de situatie opzettelijk of door nalatigheid van de reiziger is veroorzaakt.

 

11. GESCHILLENBESLECHTING

De partijen moeten proberen om geschillen over de interpretatie of toepassing van de overeenkomst zelf op te lossen. Als de partijen het niet eens worden, kan het geschil door de Zweedse Algemene Reclamatiecommissie (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, of een gewone rechtbank worden beslecht. Een geschil kan eveneens worden beslecht via het onlineplatform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr.