Privacyverklaring

Airngo is een handelsmerk dat eigendom is van en wordt beheerd door Ticket Privatresor AB.

 

Ticket respecteert uw privacy. Het is voor ons uiterst belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat uw persoonsgegevens in goede handen zijn. Wij behandelen alle persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring willen we daarom op een transparante manier beschrijven hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken, weergeven, doorsturen en bewaren en hoe uw persoonsgegevens kunt controleren en aanpassen.

 

Wat zijn persoonsgegevens en wat is een verwerkingsverantwoordelijke?

Persoonsgegevens zijn alle vormen van informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een levende, natuurlijke persoon, bv. namen, persoonsnummers, postadressen, telefoonnummers of e-mailadressen. Een verwerkingsverantwoordelijke is iemand die alleen of samen met anderen de doeleinden en de middelen voor het behandelen van persoonsgegevens bepaalt.

 

Gegevensverantwoordelijkheid

Het Zweedse bedrijf Ticket Privatresor AB is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen op deze website, op andere door Ticket gerunde websites, via aan Ticket gekoppelde communicatiesystemen en in contacten met reisverkopers en medewerkers van Ticket. Ticket Privatresor AB is onderdeel van Ticket Leisure Travel Group AB, dat een dominante invloed op de overige bedrijven van het concern uitoefent. Ticket Privatresor AB en Ticket Leisure Travel Group AB hebben daardoor dezelfde gegevensverantwoordelijkheid. Ticket Privatresor AB (hieronder “Ticket”, “wij”, “we” of “ons”) is echter uw hoofdcontactpersoon en bij ons kunt u terecht met vragen of om van uw rechten gebruik te maken.

 

Vereiste behandeling van persoonsgegevens en behandeling op grond van toestemming

Ticket zal uw persoonsgegevens slechts behandelen om onze overeenkomst met u na te komen (d.w.z. om uw boeking te beheren en door te geven of om de levering van uw aankoop mogelijk te maken), omdat u uw toestemming heeft gegeven, om aan wettelijke vereisten te voldoen of met het oog op andere gerechtvaardigde belangen. In het geval dat de behandeling op basis van uw toestemming gebeurt, heeft u steeds het recht om contact op te nemen en uw toestemming weer in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, wissen we uw persoonsgegevens en houden we op met de behandeling waarvoor uw toestemming gold. Soms kunnen persoonsgegevens worden behandeld omdat u ermee heeft ingestemd maar ook omdat dit uit de overeenkomst volgt of om aan andere juridische verplichtingen of gerechtvaardigde belangen te voldoen. Dit betekent dat als u uw toestemming intrekt en de behandeling op grond van uw toestemming ophoudt, uw persoonsgegevens toch bij ons bewaard kunnen blijven voor andere doeleinden.

 

Hoe verzamelen we persoonsgegevens en welke gegevens verzamelen we?

Ticket verzamelt persoonsgegevens door rechtstreeks contact met u, uit uw gebruik van onze digitale diensten en via derden.

 

Bij een boeking of aankoop

Wanneer u via Ticket een reis boekt of een product of dienst koopt, verzamelen wij persoonsgegevens over u om uw bestelling te kunnen uitvoeren. Het kan gaan om gegevens als naam, persoonsnummer, geslacht en contactgegevens, zowel van degene die de reservering of aankoop doet als van andere reizigers. Hierbij wordt ook informatie over de boeking of aankoop opgeslagen zoals order- of boekingsnummer, specificatie van de boeking of aankoop, plaats, datum en betalingsgegevens. Als u bij uw boeking commentaar levert of speciale wensen over bijvoorbeeld voeding of aangepaste toegankelijkheid kenbaar maakt, wordt dit ook opgeslagen om de diensten die u via ons bestelt te kunnen beheren.

 

Bij persoonlijk contact

We kunnen persoonsgegevens over u verzamelen wanneer u contact opneemt bijvoorbeeld in de winkel, via klantenservice, via e-mail, met een formulier, via chat, per telefoon, bij evenementen of wedstrijden, of op andere manieren. Behalve uw vragen of feedback verzamelen wij ook persoonsgegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden of uw dossier te behandelen, zoals naam, order- of boekingsnummer en contactgegevens. We kunnen ook andere persoonsgegevens verzamelen die u zelf aan ons verstrekt, zoals gegevens over allergieën, voedingsvoorkeuren en gezondheid of andere gegevens over u en andere personen bij uw reis of boeking, om de diensten die u via ons bestelt te kunnen beheren.

 

Bij gebruik van onze digitale diensten

Wanneer u een van onze websites of een andere digitale dienst van ons gebruikt, verzamelen we gegevens over uw gebruik van deze dienst, zoals uw IP-adres, taalinstellingen, webinstellingen, besturingssysteem, platform, schermresolutie en geografische positie. We verzamelen ook gegevens over hoe u op de site navigeert, welke zoekopdrachten u uitvoert en in welke reisproducten u geïnteresseerd bent. Als u op onze platforms en online-diensten inlogt met behulp van uw gebruikersgegevens op sociale netwerken zoals Facebook en Google, stemt u ermee in om deze gebruikersgegevens met ons te delen. Ticket gebruikt cookies die ons helpen om belangrijke functies en functionaliteit op onze websites aan te bieden en om uw klantbeleving te verbeteren. Zie onze afzonderlijke cookieverklaring.

 

Als u met reclame instemt of lid van onze klantenclub wordt

Als u bij een boeking, op onze website of via contact met onze winkels of onze klantenservice ermee heeft ingestemd om reclame te ontvangen en/of lid van de klantenclub van Ticket bent geworden, bewaren wij uw e-mailadres om mailings en andere digitale reclame naar u te kunnen versturen. Wanneer u met deze digitale reclame interageert (bijvoorbeeld door mailings of digitale advertenties te openen of erop te klikken), verzamelen wij ook gegevens over deze interacties. Als u gegevens verstrekt waarmee we u kunnen identificeren, koppelen we de gegevens over uw gebruikerspatroon aan andere gegevens die we over u hebben verzameld. Als u aan onze klantenenquêtes deelneemt, kunnen we ook uw antwoorden opslaan.

 

Van derden

Bij boekingen of bij andere vormen van contact met ons komt het voor dat een persoon persoonsgegevens van een of meer andere personen in een reisgezelschap doorgeeft. Als niet u maar iemand anders een boeking doet voor een arrangement waaraan u deelneemt, verzamelen we persoonsgegevens over u via deze persoon. Hetzelfde geldt als iemand anders in uw plaats contact met ons opneemt.

 

Als u via Ticket een reis heeft geboekt of een dienst heeft gekocht, kunnen wij informatie hierover uitwisselen met de reisbedrijven die uw reis zullen verzorgen of met de bedrijven die de door u bestelde dienst zullen leveren.

 

Om uw persoonsgegevens up-to-date te houden vullen we deze aan of werken we ze bij aan de hand van privéregisters en openbare registers. Het kan bijvoorbeeld om adresgegevens en persoonsnummers gaan.

 

Behandeling van persoonsgegevens

Behalve voor wat hierboven is aangegeven, gebruiken we uw persoonsgegevens voor doelen die hieronder worden beschreven.

 

Levering en administratie van bestelde diensten en producten

Ticket behandelt uw persoonsgegevens voor overdracht, administratie en levering van de door u bestelde diensten en producten, d.w.z. om de met u aangegane overeenkomst na te komen. Het kan onder meer gaan om het boeken en betalen van diensten bij reisbedrijven en andere leveranciers, het uitschrijven van reisdocumenten en het doorvoeren van wijzigingen. Dit beheer omvat eveneens het gebruik van uw gegevens voor boekhouding, verrekening en financiële verantwoording.

 

Klantenacties

We gebruiken uw persoonsgegevens om u voor, tijdens en na uw reis de service te bieden waarop u recht heeft volgens de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. We kunnen persoonsgegevens zoals uw naam en order- of boekingsnummer gebruiken om u en uw reis te identificeren, en contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer om u met vragen en informatie te bereiken. We kunnen ook alle overige persoonsgegevens gebruiken die we over u hebben verzameld om uw vraag of dossier te behandelen, afhankelijk van wat in concrete gevallen relevant is.

 

Communicatie en informatie

Wanneer u via ons een reis heeft geboekt of een dienst heeft besteld, gebruiken we uw persoonsgegevens voor mailings zoals boekingsbevestigingen, betalingsherinneringen, betalingsbevestigingen en informatie over bijvoorbeeld afwijkingen en aanbiedingen die met de reis of de dienst verband houden. Zulke communicatie gebeurt met behulp van de contactgegevens die bij het boeken zijn opgegeven, met name uw e-mailadres en telefoonnummer.

 

Reclame en personalisatie

Op onze websites gebruiken we informatie over onze gebruikers voor zogenoemde personalisatie. Dit betekent dat we de gegevens gebruiken die we hebben verzameld over u en uw gebruik van onze diensten om te bepalen hoe de inhoud van de website eruitziet wanneer u deze bezoekt. We maken ook gebruik van personalisatie in onze communicatie via sociale media en bij online reclame op andere websites dan Ticket.se. In onze cookieverklaring kunt u lezen hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen om het gebruik van cookies te weigeren. We wijzen er echter op dat u dan niet van de volledige functionaliteit van onze websites kunt profiteren.

 

Als u ermee heeft ingestemd om reclame te ontvangen, kunnen we ook uw persoonsgegevens gebruiken om via e-mail of andere digitale kanalen gerichte reclame naar u te versturen en gebruikmaken van uw boekingshistorie, uw gebruikersprofiel en uw voorkeuren om de inhoud van de reclame aan te passen zodat we u aanbiedingen kunnen bezorgen die relevant en interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich steeds afmelden voor zulke reclame door op de daarvoor bedoelde link in onze e-mailreclame te klikken of door contact op te nemen met onze winkels of onze klantenservice.

 

Ontwikkeling van diensten, service en activiteiten

We gebruiken de gegevens die we over onze klanten verzamelen om onze diensten en service te evalueren, te ontwikkelen en te verbeteren, om ons personeel op te leiden en om mankementen te verhelpen en de veiligheid te verbeteren bijvoorbeeld door misbruik van de diensten, fraude en andere strafbare feiten te identificeren en tegen te gaan. Deze behandeling voert Ticket uit op basis van een belangenafweging, want dit helpt ons om ervoor te zorgen dat u onze diensten veilig kunt gebruiken en dat onze service doorlopend wordt verbeterd. Hiervoor gebruiken we hoofdzakelijk anonieme of geanonimiseerde gegevens op geaggregeerd niveau, maar het kan gebeuren dat we persoonsgegevens gebruiken die we hebben verzameld als het relevant is. Om onze diensten en service te verbeteren kunnen we eveneens contact met u opnemen met het oog op marktonderzoek.

 

Wettelijke vereisten

We kunnen tot slot ook uw persoonsgegevens behandelen om te voldoen aan verplichtingen die uit wetten en verordeningen volgen, bijvoorbeeld in verband met garantie, financiële verantwoording en reclamatie.

 

Overdracht van persoonsgegevens

Ticket is een boekingsbedrijf voor reizen en diensten. Om de producten en diensten die u boekt of koopt, te beheren en te leveren, moeten wij uw persoonsgegevens delen met reisbedrijven en andere bedrijven die deze diensten aanbieden.

 

Aangezien u bij Ticket reizen over de hele wereld kunt boeken, bevinden zich veel van de bedrijven die deze reizen aanbieden (bv. luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurders en lokale dienstenleveranciers) buiten de EU/EER (EU-lidstaten en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Dit betekent dat persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan bedrijven in deze landen voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven.

 

Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te ontwikkelen en om u betere service, aanbiedingen en communicatie te bieden maken we gebruik van verschillende IT-diensten, IT-systemen, communicatieoplossingen, klant- en taakbeheersystemen, analyse- en en onderzoeksmiddelen, betaalsystemen en samenwerkingspartners die in bepaalde gevallen persoonsgegevens opslaan en behandelen.

 

Ticket kan ook uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen Ticket Leisure Travel Group AB en met een organisatie waaraan wij een deel van onze bedrijfsactiviteiten of sommige van onze rechten en plichten verkopen of overlaten (of waarmee we onderhandelen over het verkopen of overlaten hiervan) na eventuele overeenkomst met u. Als de overdracht of de verkoop plaatsvindt, kan de organisatie die uw persoonsgegevens ontvangt, deze gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 

Als wij er wettelijk toe verplicht zijn of als de wet het toestaat, kunnen wij persoonsgegevens aan overheidsinstanties doorgeven voor zover dat nodig is.

 

Alle overdracht gebeurt om te voldoen aan de doeleinden van de behandeling van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Wij nemen redelijkerwijs alle wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en met afdoende bescherming worden behandeld bij het overdragen aan of delen met derden. In het geval dat we persoonsgegevens overdragen aan een leverancier die als onze verwerker fungeert, gaan wij altijd de benodigde overeenkomsten aan om ervoor te zorgen dat wij de controle over de persoonsgegevens behouden en dat onze verwerker de gegevens volgens de wet met de grootste veiligheid behandelt.

 

Links naar andere websites

De websites, mailings en andere diensten van Ticket kunnen links bevatten naar websites van andere bedrijven en organisaties die er een eigen privacybeleid op nahouden. Er kunnen ook functies op onze websites gekoppeld zijn aan sociale media zoals Facebook of Google, die zelf een eigen privacybeleid hebben. Lees zorgvuldig de voorwaarden en de privacyverklaring voordat u op de website van een andere organisatie of andere onderneming persoonsgegevens verstrekt, want Ticket is er niet verantwoordelijk voor hoe deze organisaties uw persoonsgegevens behandelen.

 

Opslaan van persoonsgegevens

Ticket bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor het doel van de behandeling in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

Als u heeft ingestemd met reclame of lid bent van de Ticket klantenclub, worden uw persoonsgegevens bewaard totdat u uw toestemming voor reclame intrekt en/of uw lidmaatschap van de klantenclub beëindigt. U kunt steeds uw toestemming voor reclame intrekken door op de daarvoor bedoelde link in onze e-mailreclame te klikken of door contact op te nemen met onze winkels of onze klantenservice en u kunt steeds uw lidmaatschap van de klantenclub beëindigen door contact op te nemen met onze winkels of onze klantenservice.

 

Ook als u niet heeft ingestemd met reclame en geen lid bent van de Ticket klantenclub, worden de persoonsgegevens die we bij een boeking verzamelen, bewaard totdat uw laatste boeking van minstens drie (3) jaar geleden dateert. Dit betekent dat als u gedurende drie jaar geen nieuwe boekingen doet, wij uw persoonsgegevens uit ons klantendatabase verwijderen.

 

Als u ons opbelt, kunnen we telefoonlogs en eventuele opnamen van uw gesprek tot 1 jaar lang bewaren.

 

Wanneer we persoonsgegevens opslaan om aan wettelijke vereisten te voldoen, bv. de boekhoudwet, dan bepalen deze wettelijke vereisten hoelang we uw gegevens bewaren.

 

Dezelfde persoonsgegevens kunnen op verschillende plaatsen voor verschillende doeleinden worden opgeslagen. Dit kan betekenen dat gegevens worden gewist in een systeem waar ze niet langer nodig zijn, maar bewaard kunnen blijven in een ander systeem waar ze voor een ander doel zijn opgeslagen als ze daar nog steeds nodig zijn.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij begrijpen hoe belangrijk het is dat we uw persoonsgegevens beschermen. We nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of verwijdering. We werken doorlopend aan “gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen”, evalueren voortdurend de risico’s van de behandeling van persoonsgegevens en nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om de risico’s te beperken. We scholen ons personeel doorlopend bij op het gebied van gegevensbescherming en onze medewerkers krijgen duidelijke instructies om alle persoonsgegevens volgens de geldende privacywetgeving te behandelen. Ticket heeft een ombudsman voor gegevensbescherming die de algehele verantwoordelijkheid draagt voor persoonsgegevensbehandeling binnen het concern.

 

Uw rechten

Ticket is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens worden behandeld volgens de geldende wetgeving. Op uw verzoek of uit eigen initiatief zullen we gegevens die onjuist, onvolledig of misleidend blijken te zijn, rechtzetten, wissen of aanvullen. Wij zullen ook persoonsgegevens wissen zodra we geen wettige reden meer hebben om ze te bewaren.

 

U heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens worden vervolledigd of gecorrigeerd en in bepaalde gevallen worden verwijderd. U heeft ook het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens alleen voor bepaalde doeleinden wordt behandeld en het recht om bezwaar te maken tegen de behandeling (bijvoorbeeld als u betwist dat de persoonsgegevens correct zijn of dat de behandeling gewettigd is).

 

U heeft tevens het recht om door middel van een ondergetekende schriftelijke aanvraag een uittreksel uit het register van Ticket op te vragen om te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben, met welke doeleinden ze worden bewaard en aan welke ontvangers ze zijn doorgegeven of zullen worden doorgegeven.

 

Als u niet wilt dat Ticket uw persoonsgegevens voor bv. direct marketing behandelt, heeft u het recht om steeds uw toestemming in te trekken door u af te melden via een link in onze e-mailreclame of door contact op te nemen. Wanneer we uw afmelding hebben ontvangen, stoppen we met het behandelen van uw persoonsgegevens voor de doeleinden waarmee u had ingestemd.

 

Contact, klachten e.d.

Ticket heeft een ombudsman aangesteld die er onder andere op moet toezien dat Ticket uw persoonsgegevens behandelt in overeenstemming met de geldende wetgeving. Aarzel niet om contact op te nemen met onze ombudsman op gdpr@ticket.se als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of over de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.

 

Als u meent dat wij of een ander bedrijf uw persoonsgegevens behandelen in strijd met geldende privacywetgeving, kunt u zich wenden tot The Dutch Data Protection Authority.

 

Om een uittreksel uit het register van Ticket op te vragen, kunt u contact opnemen met onze ombudsman voor gegevensbescherming op het volgende adres:

 

Ticket Privatresor AB

Att: GDPR

Box 151

131 08 Nacka

Zweden

 

Stuur uw verzoek schriftelijk op samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en uw handtekening in het origineel.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Soms zullen wij wijzigingen in onze privacyverklaring aanbrengen. Bij grote wijzigingen zullen we u op redelijke termijn op de hoogte brengen, in overeenstemming met de wettelijke vereisten. We plaatsen ook een bijgewerkte versie van onze privacyverklaring op onze website. Deze verklaring zal een andere datum en een ander versienummer hebben. Bezoek onze website geregeld voor updates.

Versie 1.0, bijgewerkt op 22-05-2018